Nastrój każdego z miejsc na pokazanych fotografiach jest bardzo intymny. Większość z nich jest na tyle dobrze znana, że szukałem odpowiedniego punktu widzenia, aby pokazać je na własny sposób.